OSM 30.1 | SERIE – 2022-05-24 - FASCHISMUS XII - Notstand Teil 1
OSM 28 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 2022-04-28 - FASCHISMUS X - Notstand
OSM 26 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 2022-03-17 - FASCHISMUS VIII - Radio Widerstand
Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 10. Live-Sendung - 2021-06-30
Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 9. Live-Sendung - 2021-06-23