ICIC | SESSION 46.2 - 9/11, UFO False Flags & Freie Energie - Teil 2
ICIC | SESSION 46.1 - 9/11, UFO False Flags & Freie Energie - Teil 1
Stiftung Corona-Ausschuß | SITZUNG 133 - Kontrollierte Zerstörung
OSM 15 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 15. Sendung – 2021-09-15